Kijk bij “Trektocht Films” voor de films en bij “Foto Albums” voor de fotoos.


De beroemde “Trektochten” (Hartstochten) onder de enthousiaste leiding van onze geschiedenisleraar Jan (JSM) Harts vormden een integraal deel van de schoolgemeenschap. Er zijn vele trektochtboekjes geproduceerd en ontelbare mededelingen en brieven. De theatrale teksten en de zorgvuldige beschrijving van corvee en opsomming van wat mee te nemen is (schone sokken !) – hebben we dat toendertijd ook met een glimlach gelezen ?
“Sla je Bos-atlas eens open en zie, dat we ten Oosten van Salland moeten zijn, het land van Ijssel en Vecht met in het oostelijk deel de Haarler- en Holterberg. En daarachter ligt dan het Twentse land, waarvan de scheiding met Salland sinds onheuglijke tijden gevormd wordt door de westgrenzen van de gemeenten Markelo, Rijssen, Wierden en Friezenveen”.
Bovenstaand soort beschrijvingen hebben in 1955 groepen van HBSers er toe gebracht door weer en wind op de fiets daar te gaan kijken ……. (in de Bos atlas staat de Haarlerberg met 71m boven NAP en de Holterberg met 60m boven NAP aangegeven, dat was een hele klim !)
Voor de trektocht naar de Ardennen in 1958 was het heel belangrijk te weten : “Het naast elkander fietsen van twee of meer personen is verboden binnen de bebouwde kommen en waar het verkeer hiervan hinder ondervindt.”

In 1959 gingen we dan naar het verre en vreemde land van onze oosterburen (de verhalen daarna gingen hoofdzakelijk over Apfelsaft en Sprudel, toen scheen nog niemand te weten dat het bier daar zo lekker is …).
In 1960 werd het interessante, nieuwe systeem van “trekken in groepjes” ingevoerd – uitvoerig in het boekje beschreven.Voor de betekenis van de trek-woorden klik hier en lees het in de Van DaleTer voorbereiding en nabespreking (??) van de Trek- of Harts-tochten werden er enige week-ends in nabijgelegen jeugdherbergen georganiseerd. Of misschien was het toch alleen maar gedacht om de leerlingen met het jeugdherberg systeem bekend te maken ? In mei 1959 waren we in de Jeugdherberg “Jan Gijzen” bij Santpoort. Bij Moeder en Vader De Blecourt werden weer allerlei dingen verhapstukt : gezellige discussiegroepen en volksdansen (dat laatste kon gewoon tijdens het corvee verder gaan).

In september 1959 was er een week-end georganiseerd in de jeugdherberg in Ockenburg. Deze week-ends (ook die in Santpoort en Oostvoorne), bedoeld voor planning en nabespreking van de trektochten, werden hoofdzakelijk bezocht door treksters en trekkers (zo werden de deelneemsters en deelnemers aan de trektochten genoemd ).
Klik op de onderstaande weekenden om het zgn “weekendboekje” te lezen
Weekend 4-5 oktober 1958 – Oostvoorne
Weekend 30-31 mei 1959 – Santpoort
Weekend 26-27 september 1959 – Ockenburg