De Schoolvereniging was vele jaren de stimulans achter veel van de school activiteiten.

Er zijn uit de beginjaren niet veel documenten bewaard gebleven. Hoofdzakelijk van de periode 1957 tot 1960 zijn er nog wat interessante papieren. Meer dan 80% van de leerlingen was lid van de schoolvereniging.
Statuten uit 1957
Vooraf versie Statuten uit 1957
In het begin van het schooljaar werden er aanmeldingsformulieren een voorstel voor het nieuwe bestuur verdeeld.
Bestuurskandidaten Schoolvereniging oktober 1957
Bestuurskandidaten Schoolvereniging september 1958
Briefopener met ZHBS embleem (origineel in Haags Gemeentearchief)
De dam- en schaak-club onder de enthousiaste leiding van de geschiedenisleraar (voormalig schaakkampioen van Breda !) J.S.M. Harts, was ook in de onderlinge schoolcompetities van Den Haag steeds heel goed vertegenwoordigd.
Schaakclub mededelingenblad. 30 september 1957
Het Bestuurslint was heel belangrijk, je kon er mee naar feesten van andere scholen. Zelf verstuurden we natuurlijk ook uitnodigingen.
Bestuurslintje (origineel in Haags Gemeentearchief)
Uitnodiging voor een schoolfeest
Aan het einde van een schooljaar kwam er dan een jaarverslag.
Wie weet er nog wat voor heibel er was in januari 1958 toen de directeur een filmavond voortijdig moest beeindigen ?
aanvulling december 2012 – Hans van der Linden herinnert zich : “Er werd een film met fraaie landschappen vertoond, die kennelijk gefinancierd was door een oliemaatschappij (ik herinner me niet meer welke). Met grote regelmaat kwam de naam van deze onderneming in beeld, waarop de zaal telkens reageerde met het scanderen van die naam. Dit kennelijk tot groot ongenoegen van de directeur.”
Jaarverslag schoolvereniging 1958-59
Ieder kreeg een lidmaatschapskaart en er moest natuurlijk contributie betaald worden.
Lidmaatschapskaart
Contributie