Dit is een verzameling van documenten die nog beschikbaar zijn over de Zuiderpark HBS.

Het Gemeentearchief van Den Haag heeft onder beheersnummer 578, inv. nr 1-29 van de periode 1951-1964 ongeveer 3,6 meter archief.

In september 2011 zijn alle nog bij het “Initiatief Oud-Leerlingen ZHBS” voorhanden documenten aan het Gemeentearchief van Den Haag overgedragen. De digitale versies hiervan zijn via deze website toegankelijk.


Openingstijden van het gemeentearchief op www.gemeentearchief.denhaag.nl Hieronder de website van www.archieven.nl met een overzicht van in het Haags Gemeentearchief aanwezige stukken.