Hier staat nog een verzameling van verschillende documenten
(en aanvullingen zijn natuurlijk altijd van harte welkom !)
Voor degenen die nog willen testen in hoeverre hun HBS kennis is blijven hangen : hier zijn nog een paar stencils met dingen die we toen leerden (moesten weten)
Algebra – o.a. ontbinding in factoren en vergelijkingen
Goniometrie – o.a. goniometrische vergelijkingen en driehoeksmeting
Natuurkunde – vloeibaar maken van gassen
Er bestond ook een “Oudervereniging Zuiderpark HBS”. De school organiseerde cursussen in verschillende vakken die de ouders konden bijwonen. In het “Orgaan” werden dan de verslagen van de ouders opgenomen maar ook algemene schoolmededelingen gedaan. Er zijn nog 3 exemplaren van het orgaan bewaard gebleven. Ook de resultaten van een enquete over het huiswerk werd in de oudervereniging besproken.
juli 1958 – Orgaan Oudervereniging
juli 1959 – Orgaan Oudervereniging
maart 1960 – Orgaan Oudervereniging
De huiswerk enquėte uit 1958
Omdat de “Haagsche HBS” zich verdienstelijk had gemaakt voor de Unesco gedachte (we verzamelden o.a. melkblikjes) mocht Nel een album uitreiken aan de Perzische ambassadeur, dat kwam in de krant.
Uitreiking aan de perzische ambassadeur
Envelop van de school aan “Mejuffrouw” Astrid Kop
Excursie naar de Expo in Brussel – 11 juni 1958
Aankondiging afscheidsfeest 5e klassen 17 september 1959
De oprichting en verkiezing van een “schoolraad” 6 januari 1959
Catalogus leerlingenbibliotheek
Kranteartikel uit 1961 over kunstvoorwerpen verkoop tbv het Zeeshospitium. (krant onbekend)
De strenge regels van de school gedocumenteerd in 1963 nieuw
Artikel in Den Haag Centraal over het Willem Hussem festival in okt 2011
Gids voor Museum Zuidwest (muurschildering Willem Hussem) (Algemeen Dagblad 16.7.2008)